Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Kursy dla nauczycieli – uroczyste zakończenie

W dniach 27-28.06.2017 r. w szkołach tj. Zespole Szkół w Chmielnie i Miechucinie oraz Szkołach Podstawowych w Borzestowie, Kożyczkowie i Reskowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno, odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom, zatrudnionym w tych placówkach, zaświadczeń o ukończeniu kursów, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Realizacja kursów odbyła się w okresie II-IV 2017 r., w następujących zakresach tematycznych:

Ø  Metoda projektu;

Ø  Nauka programowania odwróconą lekcją;

Ø  Tworzenie i zarządzanie publikowaniem treści edukacyjnych;

Ø  Wykorzystanie edukacji eksperymentalnej (problemowej) w nauczaniu przedmiotów ścisłych;

Ø  Wykorzystanie narządzi sieciowych i urządzeń mobilnych w kształceniu problemowym;

Ø  Nauka języka obcego metodą symulacji; Wsparcie narzędziem sieciowym odwróconej lekcji;

Ø  Współpraca z rodzicami;

Ø  Wykorzystanie edukacji eksperymentalnej w nadrabianiu kompetencji fizyko-chemicznych;

Ø  Metoda zapamiętywania, koncentracji i techniki motywowania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej ze wspomaganiem NT;

Ø  Wykorzystanie oprogramowania i narzędzi realizujących terapie i wsparcie pozaszkolne terapii logopedycznej, dysgrafii i dyskalkulii.

Zaplanowany cykl kursów miał na celu uzupełnienie bądź podwyższenie form nauczania dotychczas stosowanych przez nauczycieli oraz wdrożenie nowatorskich metod nauczania. W kursach wzięło udział łącznie 75 nauczycieli.