Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nauka języka angielskiego w przedszkolu

Trwa realizacja zajęć dodatkowych dla wychowanków przedszkoli na terenie Gminy Chmielno. W Przedszkolu Samorządowym Baśniowa Kraina w Chmielnie na zajęciach języka angielskiego wykorzystywane są nowoczesne środki dydaktyczne, zakupione w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzieci na zajęciach  wykonują wspaniale polecenia, szybko reagują na dane hasła. Używają wyrazy i zwroty mające znaczenie dla danej zabawy np. „Who took the cookie?” Wspaniale powtarzają rymowanki. Cała grupa śpiewa piosenki z dużym zaangażowaniem. „Do You Like…?”: Yes, I do. No, I don’t. I like, I don’t like.

Celem ogólnym prezentowanych zajęć było utrwalenie poznanego słownictwa związanego z jedzeniem i piciem, kształtowanie umiejętności ruchowych, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim oraz wzbogacanie słownictwa o nowe słowa oraz wyrażenia.