Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2019 roku

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno