tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2018 roku.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno