Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Chmielno zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy_wzór

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno