Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2021 r.

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2021 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno