Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2022 r.

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2022 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie oferenta o posiadanym rachunku bankowym
  2. Oferta realizacji zadania publicznego_wzór
  3. Zarządzenie nr 2_2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno