Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Skrót ngo pochodzący od nazwy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2022 r.

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2022 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku do godz. 15.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Oświadczenie oferenta o posiadanym rachunku bankowym
  2. Oferta realizacji zadania publicznego_wzór
  3. Zarządzenie nr 2_2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert