Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku

Wójt Gminy Chmielno ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2020 roku w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz. 14.00. O terminowym wpływie oferty decyduje data wpływu dokumentacji do urzędu.