Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
OGŁOSZENIE  o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE

o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Stowarzyszenia „GD” pod nazwą „FACHMAN”

Na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

Wójt Gminy Chmielno

po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie „GD” na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „FACHMAN”

postanawia uznać brak celowości realizacji ww. zadania publicznego z uwagi na brak środków
w budżecie gminy Chmielno na realizację oferty.

Oznacza to brak możliwości zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.