Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

OGŁOSZENIE o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) na wsparcie realizacji zadania publicznego dla Fundacji Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”.

 

Wójt Gminy Chmielno po rozpatrzeniu oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Piotra Augustyniaka „Pępek Świata” na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) pn. Biała Sobota – bezpłatne USG piersi oraz badania prenatalne dla mieszkanek Gminy Chmielno

postanawia uznać celowość realizacji ww. zadania publicznego oraz przyznać wsparcie finansowe w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

W dniu 9 marca 2021 r. do Urzędu Gminy Chmielno wpłynęła oferta złożona przez Fundację Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”, ul. Starowiejska 50, 80-534 Gdańsk na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

Ofertę zamieszczono na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno,
  • na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Chmielno nie wpłynęły uwagi dotyczące ww. oferty. Oznacza to możliwość niezwłocznego zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Alternatywny sposób dostępu do treści oferty – kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Chmielno: (58) 685 68 45.

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art.19a