Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja koncertu grupy muzycznej Michalove podczas Wiejskiej Kuźni Pamięci Damrocka Chmielno na Grodzisku”.

1. Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a

2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego