Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

POLITYKA PRYWATNOŚCI dotycząca korzystania ze strony internetowej www.chmielno.pl

I. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.chmielno.pl (dalej „strona internetowa”).

II. Gmina Chmielno szanuje prawo do prywatności użytkowników strony internetowej www.chmielno.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników przez osoby trzecie, zgodnie z obowiązującym prawem, m.in.:
-Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”);
-Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
-Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

III. Korzystanie ze strony internetowej jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL(specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem), który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

IV. Informujemy, że w ramach strony internetowej mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze strony internetowej w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki „Cookies” pochodzące od innych podmiotów Informacje na temat plików „cookies” znajduje się w pkt. VI

V. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chmielno. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Karolina Lelek. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika i zwiększania jej funkcjonalności.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, których pliki „Cookies” umieszczono w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony internetowej zintegrowanej z tymi stronami internetowymi lub serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików „Cookies” w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików „Cookies”. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików „Cookies”, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie. Informacje na temat plików „cookies” znajduje się w pkt. VI.
5. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach „Cookies”.
6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86). 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VI. Polityka plików „cookies”\

  1. Definicja plików „cookies”

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Cele używania plików „cookies”

2. Cele używania plików „cookies”

dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pozwalając rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik strony korzysta ze strony internetowej Administratora, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

3. Rodzaje plików „cookies” używane na stronie internetowej Administratora

Cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony do czasu opuszczenia strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

Cookies „stałe” – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Cookies „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.

Cookies „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień np. w zakresie wybranego języka.

-Cookies „analityczne” – analiza internetowa umożliwiająca lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony internetowej, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

4. Pliki „cookies” firm niezależnych znajdujących się na stronie internetowej Administratora

Google Analytics – pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

YouTube – na stronie internetowej Administratora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów.
Więcej informacji: youtube.pl

5. Dane osobowe zgromadzone w plikach „Cookies”

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  1. Internet Explorer
  2. FireFox
  3. Opera
  4. Chrome

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

7. Zabezpieczenia stosowane na stronie internetowej Gminy Chmielno

Strona internetowa Administratora jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod kontrolą Administratora strony przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.