Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzestowie

Dzięki projektowi „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja najmłodsi mieszkańcy zyskali nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw.

Plac przystosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wyposażony jest w ciekawe i rozwijające  urządzenia zabawowe. W ramach inwestycji wykonano też ogrodzenie placu, zamontowano ławeczki i kosze na śmieci. Dzieci nie kryły radości gdy po wakacjach  wróciły do odmienionej i doposażonej szkoły. Utworzenie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw kosztowało 73.471,92 zł i nie byłoby możliwe gdyby nie środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs z języka angielskiego (metoda projektu edukacyjnego) oraz kurs z zajęć matematyczno-przyrodniczych (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs z języka angielskiego i z zajęć matematyczno-przyrodniczych skierowany jest do nauczycielek ośrodków wsparcia przedszkolnego objętych projektem. Kurs ma na celu przygotowanie nauczycielek do kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Kurs ma wzbogacić warsztat pracy nauczycielek w nowoczesne rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze