Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Dofinansowanie do wymiany pieców węglowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017

Gmina Chmielno otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017”.

Koszt kwalifikowany zadania: 566 156,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW : 139 570,00 zł (dotacja)

W ramach projektu „Lepsza jakość powietrza na terenie gminy Chmielno – II edycja” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano:

  1. Realizację działań inwestycyjnych, które polegać będą na wymianie starych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowe kotły ekologiczne o wysokiej sprawności. Dzięki wsparciu WFOŚ wymienionych zostanie 32 węglowych kotłów na: kotły gazowe, na biomasę (pelet) oraz olej opałowy. Prace obejmować będą także przebudowę układu technologicznego i dostosowanie go do potrzeb nowych kotłów.
  2. Realizację działań miękkich czyli informacyjno-edukacyjnych, które polegać będą na przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do dorosłych mieszkańców gminy Chmielno oraz dzieci i młodzieży szkolnej m.in. poprzez stronę internetową. Efektem kampanii będzie:

– podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez uświadomienie negatywnych skutków zdrowotnych i zagrożeń związanych ze spalaniem paliw stałych w przestarzałych domowych piecach grzewczych,

– wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych płynących z eliminacji niskiej emisji poprzez zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczny (podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zmiany pieców węglowych  na gazowe albo biomasę),

– kształtowanie postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz wzrost zainteresowania mieszkańców gminy Chmielno zmianą sposobu ogrzewania indywidualnych źródeł ciepła.