Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

„Lepsza jakość powietrza na terenie gminy Chmielno”

Gmina Chmielno otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016).

Koszt kwalifikowany zadania: 203 044,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW : 45 700,00 zł (dotacja)

W ramach projektu „Lepsza jakość powietrza na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeprowadzone zostaną dwa rodzaje działań: działania inwestycyjne oraz tzw. działania „miękkie” czyli działania informacyjno-edukacyjne.

  1. Działanie inwestycyjne polegać będzie na wymianie starych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowe kotły ekologiczne o wysokiej sprawności. Dzięki wsparciu WFOŚ wymienionych zostanie 13 węglowych kotłów c.o., o łącznej mocy 285 kW. Nowe źródło ciepła stanowić będą 3 kotły gazowe o łącznej mocy 64 kW oraz 10 kotłów na biomasę (pelet) o łącznej mocy 232 kW. Prace obejmować będą także przebudowę układu technologicznego i dostosowanie go do potrzeb nowych kotłów. W pierwszej kolejności do wymiany pieca na ogrzewanie bardziej przyjazne środowisku zakwalifikowane zostaną piece w starym budownictwie.
  2. Działania miękkie polegać będą na przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do dorosłych mieszkańców gminy Chmielno oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Efektem kampanii będzie:
  3. podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez uświadomienie negatywnych skutków zdrowotnych i zagrożeń związanych ze spalaniem paliw stałych w przestarzałych domowych piecach grzewczych,
  4. wskazanie korzyści zdrowotnych i społecznych płynących z eliminacji niskiej emisji poprzez zmiany sposobu ogrzewania na ekologiczny (podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zmiany pieców węglowych  na gazowe albo biomasę),
  5. kształtowanie postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz wzrost zainteresowania mieszkańców gminy Chmielno zmianą sposobu ogrzewania indywidualnych źródeł ciepła.