Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno

 

Podpisanie umowy na budowę parkingu w rejonie Urzędu Gminy Chmielno

 

W dniu 03.09.2021r. w Urzędzie Gminy Chmielno nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie Urzędu Gminy Chmielno” .

Zadania wykonane zostanie przez firmę: ROMADO – BRZEZIŃSKI SP. Z O.O. z siedzibą w Sznurkach, która złożyła najkorzystniejszą  ofertę w przeprowadzony postępowaniu przetargowym.

Inwestycja częściowo jest realizowana w ramach projektu ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”, działanie 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i  Morze”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wysokość pozyskanego na zadanie dofinansowania to: 79 638, 20 zł.

Szacowana wartość: koszt całkowity: 553 444,07 zł,  koszt w ramach projektu ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”: 221 739,48 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu wyposażonego w 36 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, stojaki rowerowe oraz prefabrykowaną toaletę publiczną. Ponadto parking zyska nowe oświetlenie i specjalnie zaprojektowaną zieleń.

Projekt ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno” zakłada:

  • budowę 15 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • posadowienie prefabrykowanej toalety publicznej.
  • montaż stojaków na rowery.

Poniżej prezentujemy stan obecnego parkingu.

 

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Chmielno o dofinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”, złożony w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w  ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i  Morze” został wybrany do dofinansowania. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekt zakłada pierwszy etap budowy parkingu przy ul. Gryfa Pomorskiego w Chmielnie. W ramach zadania:

  • wybudowanych zostanie 15 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • posadowiona zostanie prefabrykowana toaleta publiczna. Toaleta będzie spełniać wymogi sanitarne i będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • zamontowane zostaną stojaki na rowery.

Celem operacji jest poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Chmielno poprzez rozbudowę parkingu wraz z budową toalety.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2022 r.

Szacowana wartość: 220 552,17 zł

Mapa podglądowa inwestycji