Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno

Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno

 

Podpisanie umowy na budowę parkingu w rejonie Urzędu Gminy Chmielno

 

W dniu 03.09.2021r. w Urzędzie Gminy Chmielno nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w rejonie Urzędu Gminy Chmielno” .

Zadania wykonane zostanie przez firmę: ROMADO – BRZEZIŃSKI SP. Z O.O. z siedzibą w Sznurkach, która złożyła najkorzystniejszą  ofertę w przeprowadzony postępowaniu przetargowym.

Inwestycja częściowo jest realizowana w ramach projektu ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”, działanie 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i  Morze”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wysokość pozyskanego na zadanie dofinansowania to: 79 638, 20 zł.

Szacowana wartość: koszt całkowity: 553 444,07 zł,  koszt w ramach projektu ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”: 221 739,48 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu wyposażonego w 36 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, stojaki rowerowe oraz prefabrykowaną toaletę publiczną. Ponadto parking zyska nowe oświetlenie i specjalnie zaprojektowaną zieleń.

Projekt ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno” zakłada:

  • budowę 15 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • posadowienie prefabrykowanej toalety publicznej.
  • montaż stojaków na rowery.

Poniżej prezentujemy stan obecnego parkingu.

 

Miło nam poinformować, że wniosek Gminy Chmielno o dofinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno”, złożony w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w  ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i  Morze” został wybrany do dofinansowania. W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekt zakłada pierwszy etap budowy parkingu przy ul. Gryfa Pomorskiego w Chmielnie. W ramach zadania:

  • wybudowanych zostanie 15 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
  • posadowiona zostanie prefabrykowana toaleta publiczna. Toaleta będzie spełniać wymogi sanitarne i będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • zamontowane zostaną stojaki na rowery.

Celem operacji jest poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Chmielno poprzez rozbudowę parkingu wraz z budową toalety.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2022 r.

Szacowana wartość: 220 552,17 zł

Mapa podglądowa inwestycji