Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Dostępny Samorząd

Dostępny Samorząd

Plakat informujący o dofinansowaniu w programie Dostępny Samorząd

 

 

Gmina Chmielno zakończyła realizację przedsięwzięcia grantowego „Urząd Gminy Chmielno dostępny dla osób z niepełnosprawnościami”.

Wartość całej inwestycji wyniosła 88 959,50 zł co stanowi 100% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności Urzędu Gminy w Chmielnie w obszarze architektonicznym, komunikacyjno – informacyjnym oraz cyfrowym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano:

  1. Tablice tyflograficzne – 4 sztuki;
  2. Pętle indukcyjne przenośne – 2 sztuki;
  3. Lupy optyczne – 2 sztuki;
  4. Pole uwagi z żywicy chemoutwardzalnej przed budynkiem przy ul. Gryfa Pomorskiego;
  5. Kontrastowe nakładki na schody zewnętrzne w obu budynkach;
  6. Tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i piktogramów;
  7. System wspomagający nawigowanie w budynku.

Ponadto wykonano posadzkę antypoślizgowej z kontrastem w obu budynkach, przebudowano pochylnię przed budynkiem przy ul. Gryfa Pomorskiego oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w budynku przy ul. P. Bukowskiego. W ramach dofinansowania przeprowadzono również audyt i dostosowano stronę internetową Urzędu zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Wszystkie działania w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonano przy wsparciu doradcy w zakresie dostępności.

Tablica tyflograficzna przedstawiająca 1 piętro budynku

Schody prowadzące na pierwsze piętro budynku; pierwszy i ostatni stopień oznakowany kontrastowo.