Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzestowie

Dzięki projektowi „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja najmłodsi mieszkańcy zyskali nowy, bezpieczny i kolorowy plac zabaw.

Plac przystosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wyposażony jest w ciekawe i rozwijające  urządzenia zabawowe. W ramach inwestycji wykonano też ogrodzenie placu, zamontowano ławeczki i kosze na śmieci. Dzieci nie kryły radości gdy po wakacjach  wróciły do odmienionej i doposażonej szkoły. Utworzenie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw kosztowało 73.471,92 zł i nie byłoby możliwe gdyby nie środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno