Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
I etap
Przykładowa inwestycja
Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno – Wygoda Łączyńska – etap I
Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno
Zakończenie projektu rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej
Budowa ścieżki rowerowej – etap I
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno