Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Poznajemy najbliższe otoczenie

Na zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze realizowanych w ramach projektu  „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przedszkolaki z Reskowa miały okazję poznawania pospolitych gatunków drzew i krzewów, które rosną w pobliżu przedszkola.

Zajęcia wpłynęły na uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno