Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

19 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni w ramach RPO WP na lata 2014-2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany będzie zgodnie z umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu na terenie Gminy Chmielno zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

a) Przystanek kajakowy nad jeziorem Białym;

b) Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka;

c) Przystań kajakowa nad jeziorem Raduńskim w Przewozie;

d) Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta;

e) Przystań kajakowa nad jeziorem Kłodno w Zaworach;

f) Przenoska przy Jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy;

g) Przystanek kajakowy w Przewozie;

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe” obejmie budowę infrastruktury oraz uruchomienie systemu informacji kajakowej w postaci strony internetowej, która będzie podawać informacje np. o poziomie wody i ostrzeżenia meteorologiczne.