Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” w ramach Działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 241 412,82 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 079 342,18 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.07.2018

Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Chmielno w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 781 uczniów oraz 75 nauczycieli, które będą realizowane poprzez organizację dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe (angielski, niemiecki,rosyjski), kompetencje społeczne nastawiane na twórczą pracę, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy oraz sprzętu medialnego. Ponadto realiowane będą pozaszkolne formy rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wycieczki edukacyjne i obozy językowe. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci zostaną także nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), aktywizującego nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.