Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” w ramach Działania 03.02. Edukacja Ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 241 412,82 zł

Kwota dofinansowania UE: 3 079 342,18 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.07.2018

Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Chmielno w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 781 uczniów oraz 75 nauczycieli, które będą realizowane poprzez organizację dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe (angielski, niemiecki,rosyjski), kompetencje społeczne nastawiane na twórczą pracę, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, nowoczesnych pomocy oraz sprzętu medialnego. Ponadto realiowane będą pozaszkolne formy rozwijania kompetencji kluczowych poprzez wycieczki edukacyjne i obozy językowe. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci zostaną także nauczyciele w zakresie TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), aktywizującego nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technik motywowania ucznia oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno