Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno

Gmina Chmielno przystąpiła do realizacji projektu pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Całkowita wartość projektu: 2 212 903,34 PLN

Kwotadofinanowania UE: 1 880 967,84 PLN

Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018

Projekt skierowany jest do 181 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 14 nauczycieli. Głównym celem projektu jest wzrost udziału dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej, w tym utworzenie 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w trzech OWP gminy Chmielno. Cele szczegółowe to rozszerzenie oferty 3 OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością: zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne – erteterapia, grafomotoryczne, resocjalizacyjne, zajęcia doskonalenia koordynacji ruchowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjn, rytmika, język angielski z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych TiK, zajęcia rowijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się i zapamiętywania, zajęcia z zakresu kompetencji społeczno-emocjonalnych. Realizacja zajęć ukierunkowana jest na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy z wykorzystaniem innowacyjnych form nauczania, nowoczesnych pomocy i sprzętu. Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowej nauczycieli przedszkola oraz wdrożenie funkcji wspierającej proces nauczania poprzez platformę edukacyjną wraz z hostingiem materiałów edukacyjnych.