Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I

26.02.2018 r.

Dnia 22.02.2018 r. Gmina Chmielno podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I”, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Celem operacji jest poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na ternie gminy Chmielno.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany budynek przystani żeglarskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (plac manewrowy, parking dla osób niepełnosprawnych, droga wewnętrzna i chodnik), mała architektura: kosze na śmieci, infrastruktura techniczna: oświetlenie terenu i monitoring) tworzący w przyszłości całość z pomostem (etap II przedsięwzięcia) oraz przystankami kajakowymi (Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni).

Szacowny całkowity koszt operacji: 733.709,41 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 200.000,00 zł.

04.07.2018 r.

Dnia 04.07.2018 r. w Chmielnie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Chmielno, a firmą pn. Usługi Ogólno-Budowlanie Andrzej Dzienisz, na budowę przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim w Chmielnie. Koszt całkowity inwestycji to 695 236,49 zł. Przewidywany termin ukończenia przedsięwzięcia to 31 października 2018 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „ Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej ” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

28.09.2018 r.

Postęp prac budowlanych dot. inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I”, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

20.12.2018 r.

Dnia 12.12.2018 r. przedstawiciele Zamawiającego dokonali odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – Etap I”, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.