Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Kreatywny przedszkolak

Kurs z robotyki (metoda projektu edukacyjnego) dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Kurs miał na celu zapoznanie nauczycielek z terminami związanymi z robotyką oraz zestawem do robotyki typu Lego WeDo 2.0, omówienie budowy robotów, naukę:  programowania, poruszania się po aplikacji, fachowej terminologii, dostępnych „misji”/gier/animacji, tak aby zajęcia prowadzone przez nauczycielki miały jak najbardziej urozmaiconą formę, omówienie podstawowych trudności napotkanych podczas prowadzenia zajęć z robotyki.