Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Realizacja zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Kożyczkowie

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. realizowane są zajęcia dla uzdolnionych uczniów oraz zajęcia wyrównawcze.

Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie w ramach zajęć z przyrody odbyli wycieczkę do oczyszczalni ścieków, aby poszerzyć swoją wiedzę o rodzajach zanieczyszczeń i ich wpływie na przyrodę. Nieodzownym elementem w terenie był sprzęt fotograficzny zakupiony dzięki projektowi.

Z kolei uczniowie klasy V wykonywali ćwiczenia podsumowujące dział – Mapa i jej skala przy użyciu zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych: kompasów, map oraz pomiarów.