Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Spotkania z nauką

W dniach 19-22.06.2017 r. w czterech szkołach (Zespół Szkół w Chmielnie, Zespół Szkół w Miechucinie + dzieci ze Szkoły Podstawowej w Reskowie, Szkoła Podstawowa w Borzestowie oraz Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie) z terenu gminy Chmielno odbyły się „Spotkania z nauką” dla uczniów/uczennic tych placówek. Spotkania zorganizowano w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Każde spotkanie, trwające 6 godzin dydaktycznych, rozpoczęło się widowiskowym pokazem specjalnym, który wprowadził uczestników/uczestniczki spotkania w tematykę zaplanowanego wydarzenia. Następnie uruchomione zostały stacje badawcze, na których przeprowadzano naukowe konferencje, interaktywne pokazy, zjawiska chemiczne i fizyczne, warsztaty ekologiczno-fizyczne, warsztaty nt. ciśnienia.

Zajęcia zostały przygotowane i opracowane w taki sposób, aby podniosły kluczowe kompetencje dzieci/młodzieży, wzmocniły wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, przełamały stereotyp o trudności tych dziedzin, oraz zapoczątkowały lub rozbudziły do nich pasję. Pokazy, zabawy eksperymenty zostały dostosowane do wieku i możliwości uczniów/uczennic. Idealnym uzupełnieniem  każdego spotkania były konkursy i gry, związane z tematyką „Spotkań z nauką”.