Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Tablice multimedialne w przedszkolu

W Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie  nauczyciele w  procesie kształcenia dzieci wykorzystują nowe pomoce dydaktyczne, które otrzymali z projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Na zajęciach dzieci bardzo chętnie lubią  pracować z tablicą interaktywną. Wspaniale dokonują analizy danego zadania, szybko przyswajają nową wiedzę.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno