Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NA ODCINKU MIECHUCINO-BORZESTOWO

TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ NA ODCINKU MIECHUCINO-BORZESTOWO

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Żukowo realizuje projekt

„Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020,  Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W dniu 28.10.2019 r. Wójt Gminy Chmielno podpisał umowy na realizację robót  budowlano – montażowych w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”, w następującym zakresie:

  • Budowa ścieżki dydaktycznej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1916G relacji Miechucino – Borzestowo – poszerzenie pobocza gruntowego

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „Szelbruk” Piotr Szela z Sierakowic), wartość umowy: 278.668,80 zł brutto;

  • Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie miejscowości Chmielno i Zawory

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane „Szelbruk” Piotr Szela z Sierakowic), wartość umowy: 368.099,10 zł brutto

  

Inwestycja polega na budowie ścieżki biegnącej z miejscowości Miechucino brzegiem Jeziora Wielkiego do Grodziska w Borzestowie (Garecznica). Długość ścieżki ok. 3,8 km. W ramach budowy ścieżki założono nasadzenie roślin zgodnie z projektem zieleni oraz infrastrukturę towarzyszącą: kładki, ławki kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne i kierunkowe.

Na dzień dzisiejszy na powyższym odcinku zostały wykonane następujące prace:

  • Zakończono prace związane z palowaniem,
  • Wykonano prace konstrukcyjne pod kładki,
  • Wykonano podbudowę pod pobocze na odcinku ok. 2,570 km,
  • Wykonano spoczniki przejść dla pieszych oraz stanowiska pod punkty widokowe z kostki betonowej,
  • Umocniono rów drogowy na odcinku ok. 30mb płytami typu MEBA
  • Przystąpiono do formowania nasypu drogowego
  • Odmulono część rowów oraz przepust drogowy,
  • Wykonano część pocięć sanitarnych

 

Roboty przy budowie ścieżki przebiegają zgodnie z planem.

Termin realizacji powyższej inwestycji został określony do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Całkowity koszt realizacji Projektu – 1 883 878,85 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 598 787,82 zł

17.03.2020 r.