Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”
Zajęcia dodatkowe prowadzone są dla wychowanków Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie oraz I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia prowadzone są za pomocą nowych, ciekawych i urozmaiconych metod pracy podnoszących poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Nauka poprzez gry, doświadczenia, eksperymenty, badania przyrodnicze, wyjaśnianie zjawisk i procesów przyrodniczych podniosą poziom kreatywności i rozwoju uczniów. Celem zajęć jest zbliżenie dziecka do przyrody, zrozumienie roli człowieka w przyrodzie oraz nauka logicznego myślenia wraz z rozumieniem przyczynowo-skutkowym.

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Język angielski (metoda projektu edukacyjnego)

Zajęcia uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka przez stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi TIK oraz nowych form nauczania. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć (gry, zabawy) sprzyjających nauce poprzez ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Nauka jest ukierunkowana na ćwiczenie mowy poprzez metodę TPR, technikę minidramy oraz nowe możliwości pracy z flashcards we wprowadzaniu słownictwa.

Celem zajęć jest budowanie motywacji  oraz chęć do nauki języka angielskiego, oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego oraz prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie:

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Robotyka

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, w ramach których dzieci pracują głównie na zestawach  np. typu Lego We Do. Każde kolejne zajęcia to coraz bardziej zaawansowane układy (roboty, zabawki, zwierzęta), które to po zakodowaniu prostej intuicyjnej aplikacji wydają dźwięki i ożywają. Dzieci w ramach zajęć uczestniczą również w różnego rodzaju misjach grach i animacjach, co wpływa na urozmaicenie ich formy. Celem ww. zadań jest rozwój kompetencji matematycznych i konstruktorskich, nauka analitycznego i przestrzennego myślenia oraz rozwój wyobraźni.

Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina” w Chmielnie:

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia odbywają się w formie zabaw, prowadzonych w taki sposób, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością. Zajęcia mają na celu odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, tańca, śpiewu, gry na instrumentach, improwizacji ruchowej i instrumentalnej. Ww. zajęcia mają też uwrażliwiać dzieci na zmiany zachodzące w muzyce oraz oswajać z zagadnieniami muzycznymi, elementami tańca i muzykoterapią.

I i II Oddział Przedszkolny w Borzestowie: