Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Zajęcia dodatkowe z chemii

W Szkole Podstawowe w Miechucinie podczas zajęć z chemii w klasach II gimnazjum uczniowie mieli okazję przećwiczyć badanie pH roztworów. Celem zajęć było badanie odczynów różnych roztworów przy pomocy wskaźników kwasowo – zasadowych oraz zmierzenie pH tych roztworów za pomocą pehametru.

Pomiary uczniowie wykonywali przy użyciu zestawów pomiarowych Pasco i laptopa, zakupionych w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.