Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  doposażono  bazę dydaktyczną pięciu szkół. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym stworzono warunki wspomagające indywidualną pracę z uczniem. Zakupione w ramach projektu pomoce i sprzęt gwarantują efektywność prowadzonych zajęć  i  zaangażowanie uczniów  do aktywnego uczestnictwa w nich.

Szkoła Podstawowa w Borzestowie

Zajęcia prowadzone są w sposób niestereotypowy poprzez ćwiczenia, zabawę i pracę w grupie z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.