Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  doposażono  bazę dydaktyczną pięciu szkół. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym stworzono warunki wspomagające indywidualną pracę z uczniem. Zakupione w ramach projektu pomoce i sprzęt gwarantują efektywność prowadzonych zajęć  i  zaangażowanie uczniów  do aktywnego uczestnictwa w nich.

Szkoła Podstawowa w Borzestowie

Zajęcia prowadzone są w sposób niestereotypowy poprzez ćwiczenia, zabawę i pracę w grupie z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno