tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019

Sprawozdanie 2019 Roczny Program Współpracy

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno