Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2020 roku

Wójt Gminy Chmielno na podstawie zarządzenia nr 206/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2020 roku w następujących zakresach: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz ewentualnie plan i harmonogram realizacji zadania/rezultaty realizacji zadania w celu przygotowania umowy o dofinansowanie. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Chmielno lub przesłać w wersji elektronicznej na adres ngo@chmielno.pl.

Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu oraz ewentualnie planu i harmonogramu/rezultatów realizacji zadania publicznego uniemożliwi podpisanie umowy i przekazanie przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, tel. (058) 685 68 45

Wyniki konkursu oraz wzory zaktualizowanego kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów realizacji zadania są dostępne poniżej.

Zarządzenie nr 206_2020 z dnia 26 lutego 2020

Aktualizacja zestawienia kosztów realizacji zadania

Aktualizacja planu i harmonogramu działań

Aktualizacja rezultatów realizacji zadania publicznego