Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2024 roku

Wójt Gminy Chmielno na podstawie zarządzenia nr 25/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2024 roku w następujących obszarach: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W przypadku gdy przyznana kwota dotacji jest inna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys oraz plan i harmonogram realizacji zadania/rezultaty realizacji zadania (jeżeli dotyczy) w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Dokumenty (aktualizacje) należy złożyć:

  • w Urzędzie Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,
  • lub przesłać w wersji elektronicznej na adres email: abyczkowska@chmielno.pl.

Złożenie aktualizacji dokumentów jest niezbędne do przygotowania umowy i przekazania przyznanej dotacji na realizację zadania publicznego.

Osoba do kontaktu: Anna Byczkowska, email: abyczkowska@chmielno.pl, tel. (58) 685 68 45