Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie wraz z nieodpłatną mediacją jest skierowane do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy, osoba uprawniona musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Na porady obowiązuje rejestracja. W celu umówienia terminu udzielenia porady prosimy o kontakt pod nr tel. 536 006 810 (czynny w pon., śr. i czw. w godz. 7:30-15:30, we wt. w godz. 7:30-16:00 i w pt. w godz. 7:30-15:00) lub przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Rejestracja pomoc prawna

Osoby, które skorzystały z porady mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim na formularzu karty pomocy część B – druk oraz sposób przekazania opinii zamieszczamy w załącznikach poniżej. 

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielenie pomocy w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, jest kwalifikowane jako pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej zwanej dalej „ustawą”. W związku z tym, osoba ubiegająca się o pomoc przed umówieniem się na poradę jest zobowiązana do przedstawienia dodatkowych informacji. Poniżej zamieszczamy instrukcję dotyczącą wymaganej dokumentacji dla osób ubiegających się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (także po ustaniu stanu epidemii) – zasady takiej pomocy wyjaśniono w załączniku poniżej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu kartuskiego: