Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Podatki

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 

 

Wszelkich informacji nie opublikowanych w Biuletynie można uzyskać w Urzędzie Gminy:
– podatek rolny, leśny i od nieruchomości pokój nr 4, u Pani Eweliny Konkol, podatek od środków transportowych u Pani Marzeny Drewka tel. 058 685-68-40, .

PODATKI I OPŁATY Z TYTUŁU:

– PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY

– PODATEK TRANSPORTOWY

– OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

– OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

– OPŁATA PLANISTYCZNA

– CZYNSZE ZA NAJEM MIESZKANIA

– DZIERŻAWA GRUNTU

– OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA HANDEL ALKOHOLEM

 

NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY GMINY CHMIELNO:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERAKOWICACH O/CHMIELNO NR 77 8324 0001 0030

0012 2000 0030

 

OPŁATY Z TYTUŁU:

– WADIUM

 

NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY GMINY CHMIELNO:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERAKOWICACH O/CHMIELNO NR 35 8324 0001 0030

0012 2000 0010

 

OPŁATY Z TYTUŁU:

– ZA PRZEDSZKOLE

 

NALEŻY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY GMINY CHMIELNO:

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERAKOWICACH O/CHMIELNO NR 17 8324 0001 0030

0012 2000 0140

 

Opłatę za wodę i ścieki proszę odprowadzać do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Chmielnie. (gpk.chmielno.pl)