Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej z terenu Chmielna, Zawór i Garcza mogą składać Wniosek o określenie warunków przyłączenia i złożenie go w Biurach Działu Obsługi Klienta Sekcja Przyłączania lub wysłanie za pośrednictwem poczty pod niżej podany adres. Do wniosku prosimy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04
www.psgaz.pl

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno