Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielno w 2021 r.
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno