Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno – Wygoda Łączyńska – etap I
Zakończenie projektu rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej
Budowa ścieżki rowerowej – etap I
Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Chmielno
Zakończyła się budowa ścieżki dydaktyczne
Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Kartuzy realizuje projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno