Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
OGŁOSZENIE o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023
Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
OGŁOSZENIE o odmowie przyznania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
OGŁOSZENIE o przyznaniu dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno