Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Przyłączenie do sieci gazowej

Szanowni Państwo,

Informuję, że osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej mogą składać Wniosek o określenie warunków przyłączenia poprzez złożenie go w Biurach Działu Obsługi Klienta Sekcja Przyłączania lub wysłanie za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod niżej podany adres. Do wniosku należy załączyć kopię mapy do celów informacyjnych, uwzględniającą usytuowanie działek. Na mapie można również zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku Klienta, są następujące:

1.   Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
2.   Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3.   Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4.   Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
5.   Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
6.   Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego.

Michał Melibruda

Wójt Gminy Chmielno

Dokumenty do pobrania:

https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej

Dane kontaktowe:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 25 00, faks 58 326 35 04
www.psgaz.pl

link: https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

lub

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Żukowie

ul. 3 Maja 25A, 83-330 Żukowo

Tel: 58 325 80 00