Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności
x

Oczyszczalnia Ścieków


Oczyszczalnia ścieków dla gminy Chmielno (woj. pomorskie, powiat kartuski) zlokalizowana jest we wsi Kożyczkowo koło Chmielna. Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Kożyczkowie to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Została ona zrealizowana w oparciu o projekt technologiczny firmy „PURAC” ze Szwecji i oddana do eksploatacji w 1994 roku. Ścieki podawane są przepompownia do części mechanicznej składającej sie z kraty gęstej i piaskownika.

Część biologiczna pracuje w oparciu o jedno-osadowy, wielofazowy osad czynny w

zintegrowanym reaktorze do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu we

wspólnym systemie przemian (system zbliżony do technologii znanej jako UCT).

Dla zapewnienia wymaganego stężenia fosforu w odpływie układ oczyszczania wyposażony

jest w instalacje dozowania PIX-u do chemicznego strącania uzupełniającego.

Ciąg gospodarki osadowej składa się z wydzielonej komory do magazynowania i tlenowej

stabilizacji osadu. Osad z tego zbiornika odwadniany jest w kontenerowej stacji do

mechanicznego odwadniania osadu za pomocą wirówki dekantacyjnej i podawany na

przyczepę ciągnikową. Odwodniony osad wywożony jest do zagospodarowania rolniczego

na terenach gminy Chmielno. Prowadzone stosowne badania gleby i osadu na ogół

potwierdzają dobra jakość osadu umożliwiającą taka jego utylizacje.