tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

GODZINY OTWARCIA PSZOK W KOŻYCZKOWIE

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych znajdujący się 

przy oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie czynny będzie w okresie

styczeń  kwiecień w każdą sobotę od godz

od godz. 10:00 do 14:00

maj – wrzesień  w każdą sobotę od godz

od godz. 10:00 do 16:00

październik  grudzień w każdą sobotę od godz

od godz. 10:00 do 14:00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH przyjmować będzie BEZPŁATNIE odpady selektywnie zbierane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, popioły, odpady zielone, drewniane, chemikalia, leki, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe oraz gruz w ilości do 200kg/gospodarstwo domowe, nieruchomość/rok.

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno