Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
x

Potwierdzenie dostępu do drogi gminnej

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej i publicznej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Zgoda na zbliżenie obiektu budowlanego do drogi publicznej

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Wydanie oświadczenia o połączeniu planowanej inwestycji z publiczną siecią drogową

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Mariola Rychert

58-685-68-32

planowanie@chmielno.pl

 


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Agnieszka Baske

58-685-68-32

abaske@chmielno.pl

 


Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Iwona Jakóbczak-Kostuch

512-007-184

ijakobczak.gpk@chmielno.pl

 


Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

Iwona Jakóbczak-Kostuch

512-007-184

ijakobczak.gpk@chmielno.pl

 


Wniosek o zapewnienie wody i odbioru ścieków

Iwona Jakóbczak-Kostuch

512-007-184

ijakobczak.gpk@chmielno.pl

 


Zezwolenie na umieszczenie reklamy

Agnieszka Baske

58-685-68-32

abaske@chmielno.pl

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno