tel./fax 58 685 68 68
Wielkość czcionki: A - A +

Dostępność drogi Gminnej

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej ni Zgoda na umieszczenie w pasie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanego z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego (na etapie projektowania) e związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Uzgodnienie wykonania ogrodzenia od drogi będącej w zarządzie Gminy Chmielno

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Zgoda na zbliżenie obiektu budowlanego do drogi publicznej

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Wydanie oświadczenia o połączeniu planowanej inwestycji z publiczną siecią drogową

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zenon Formela

504-799-152

gpk.chmielno.pl


Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej

Bogdan Wilczewski

512-007-184

gpk.chmielno.pl


Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

Bogdan Wilczewski

512-007-184

gpk.chmielno.pl


Wniosek o zapewnienie wody i odbioru ścieków

Bogdan Wilczewski

512-007-184

gpk.chmielno.pl


Zezwolenie na umieszczenie reklamy

Bogdan Wilczewski

512-007-184

gpk.chmielno.pl


©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno