tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
Roczny Program Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno