Unia Europejska

tel. 58 685 68 68
fax 58 742 59 63
Wielkość czcionki: A - A +

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za 2020 rok

©2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Chmielno