Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Chmielno na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „FACHMAN”.

W dniu 5 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Chmielno wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „GD” Al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Ofertę zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno,
 • na stronie internetowej Gminy Chmielno: www.chmielno.pl

Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie
w terminie do dnia 13.05.2022 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden
z następujących sposobów:

 • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,
  83-333 Chmielno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres abyczkowska@chmielno.pl,
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22,
  83-333 Chmielno.

 

 1. Ogłoszenie w sprawie oferty złożonej w trybie art.19a
 2. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 3. Formularz zgłaszania uwag