Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”

Gmina Chmielno w partnerstwie z Gminą Żukowo i Gminą Somonino realizuje projekt

„Modernizacja systemu oświetlenia na terenie gmin: Chmielno, Somonino  i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.4 Redukcja emisji

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Podwyższenie efektywności energetycznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów finansowych z tytułu opłat za energię.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

 1. zmiana starego nieefektywnego oświetlenia sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED – 647 pkt,
 2. wymiana istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki,
 3. przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów,
 4. wymiana 12 wysięgników na 1m kąt 5 wraz z wyniesieniem nad linię zasilającą,
 5. wymiana 647 szt. opraw (241 na sieci napowietrznej i 433 na sieci kablowej).

Rezultaty projektu:

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego (łącznie o 250MWh/rok), 
 • roczny spadek emisji gazów cieplarnianych.

Całkowity koszt realizacji Projektu – 1 150 910,42 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 978 273,86 zł

03.09.2018 r.

W ramach projektu na terenie Gminy Chmielno wymieniono stare nieefektywnego oświetlenia sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED – 70 pkt, w następujących lokalizacjach:

 • Chmielno, ul. Grodziska – 18 szt.
 • Chmielno, ul. Grzędzickiego – 4 szt.,
 • Chmielno, Park Kamienny – 27 szt.,
 • Miechucino, ul. Szlak Kaszubski – 21 szt.