Przejdź do treści Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do stopki Przejdź do deklaracji dostępności

Rząd wprowadza kolejne obostrzenia

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem dzisiejszym minister zdrowia wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa. W okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. nie będzie można m.in. swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Zakazy nie dotyczą wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz przemieszczania się w celu zakupu towarów i usług związanych z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej oraz zakupu towarów i usług. Pamiętajmy, że wciąż działa m.in. obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Od dzisiaj do 11 kwietnia włącznie obowiązują następujące zasady:

➡️ ogranicza się wychodzenie z domu do wyjść w celu dotarcia do pracy, sklepu w celu wykonania zakupów, lekarza lub apteki oraz w ramach wykonywania zadań związanych z wolontariatem mającym na celu zwalczanie i minimalizację skutków SARS-COV-2. W przypadku gdy przemieszczanie się następuje pieszo – jednocześnie mogą się
poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

➡️ zakazuje się zgromadzeń powyżej 2 osób. Ograniczenia tego, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;

➡️ zakazuje się gromadzenia w parkach, na placach zabaw, boiskach, bulwarach i wszelkich innych miejscach publicznych;

➡️ podczas przejazdu komunikacją miejską można korzystać jedynie z połowy dostępnych miejsc;

➡️ w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 wprowadzone zostały również dodatkowe ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i jednostek podległych:

➡️ W Urzędzie Gminy Chmielno i GOPS ograniczamy do niezbędnego minimum ilość pracowników znajdujących się w danym dniu razem w miejscu pracy, aby w przypadku wystąpienia przymusowej kwarantanny, nie sparaliżować pracy całej jednostki. Część pracowników wykonuje już teraz pracę zdalnie.

➡️ Ze względów bezpieczeństwa i konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania GOZ w Chmielnie czasowo zawieszone zostało funkcjonowanie filii w Miechucinie. Dyrektor GOZ podjął powyższą decyzję aby zapewnić ciągłość funkcjonowania ośrodka zdrowia oraz w związku z brakiem możliwości zwiększenia w chwili obecnej zapasu środków zabezpieczających personel (brak masek FFP2/FFP3, certyfikowanych środków odkażających na rynku). Zmieniają się również zasady funkcjonowania i godziny przyjęć ośrodka w Chmielnie. Obecnie istnieje możliwość zamówienia
e-recepty/e-zwolnienia, bez konieczności wizyty w ośrodku, a także zamówienia recepty/zwolnienia i odbioru osobistego w ośrodku w Chmielnie.
Proszę pamiętać, że zakażenie jednego pracownika spowoduje konieczność kwarantanny dla całego personelu pozostającego w pracy, a tym samym zamknięcie ośrodka zdrowia na minimum 2 tygodnie.
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty podawane na stronie ośrodka
www.zoz.chmielno.pl [1].

➡️ Do odwołania zamknięte na terenie gminy zostają – boiska, place zabaw, siłownie napowietrzne, skate park. Miejsca ogrodzone będą niedostępne, w miejscach nieogrodzonych umieszczone zostaną tablice informacyjne. Proszę o stosowanie się do zakazu.

➡️ Osoby samotne objęte kwarantanną, w celu nabycia środków niezbędnych do życia mogą korzystać z pomocy Policji, GOPS, OSP.

Prosimy o wyrozumiałość, odpowiedzialność i stosowanie się do wszystkich zakazów i ograniczeń! Pamiętaj – wirus SARS-COV-2 jest wysoce zakaźny! Możesz zakazić osobę z otoczenia, będąc w okresie inkubacji wirusa – nawet gdy nie masz objawów chorobowych! Zostań w domu,nie narażaj siebie i innych!

25 mar 2020